info@hofvanlof.nl  |  0412-465770
Volg ons :-

Steun ons…

… met een gift

Aan de activiteiten van de Hof van Lof zijn voor u geen kosten verbonden.

In de geest van Franciscus vertrouwen wij op uw gulheid in de vorm van een vrijblijvende gift.
De stichting Hof van Lof Megen is erkend als ANBI (Algemeen Nu Beogende Instelling). Het fiscaalnummer is 8090.82.044. Uw gift kan in aanmerking komen voor belastingaftrek.

Giften kunt u overmaken op IBAN-nummer NL16 INGB 0008 4862 62 t.n.v. Stichting Hof van Lof Megen.

Met uw steun kunnen wij de Hof van Lof in stand houden. Onze hartelijke dank voor uw gift!


… of als vrijwilliger!

U kunt de Hof van Lof natuurlijk ook steunen als vrijwilliger. Nieuwe vrijwilligers die graag meewerken in de tuin zijn altijd van harte welkom.
Interesse? Neem even contact op via: info@hofvanlof.nl.