info@hofvanlof.nl  |  0412-465770
Volg ons :-

Over de Hof

Panorama Hof van Lof

Ruim zeshonderdvijftig jaar al ligt aan de Maas het stadje Megen, beschut door een bocht van de dijk. En driehonderdvijftig jaar staat daar een klooster van de minderbroeders. De broeders wonen er, bidden in de kerk het koorgebed, werken in huis of daarbuiten. Vroeger bestond dat werk uit onderwijs op de Latijnse school, het gymnasium aan de overkant van de straat, en assistentie in de zielzorg in de omgeving en door het hele land. Tegenwoordig is dat werk met name aandacht voor gasten die een paar dagen komen meeleven met de broeders en staat het huis vooral open voor jonge mensen die op zoek zijn naar diepgang in hun leven.

Zonnehoedjes DSC_0466Driehonderdvijftig jaar ook heeft het klooster een ommuurde tuin. Het is altijd een moestuin geweest die groente en fruit moest leveren voor de bewoners. Omdat het aantal bewoners kleiner werd en de broeders zelf geen tuinman meer hadden, kwam een flink deel van de De zonnebloem als symbool voor Sint Franciscus.tuin beschikbaar voor een nieuwe bestemming: de Hof van Lof.

Eeuwenlang heeft in de tuin het nut voorop gestaan. Maar de bomen, bloemen en planten mogen nu hun eigen verhaal vertellen. Niet om wat ze opbrengen worden ze gewaardeerd, maar om wat ze zijn. Ze zijn een stukje van de schepping, mooi door hun kleur en vorm, verbazend door hun manier van groeien en voortplanten, boeiend ook door de ideeën waarop ze je brengen.

Franciscus en Clara ontmoeten elkaar in San Damiano.

Franciscus en Clara

Dat laatste krijgt vooral de aandacht. De zonnebloem lijkt wel een afbeelding van de zon, maar ze herinnert je ook aan St. Franciscus die zijn zonnelied dichtte. De buxus doet je denken aan palmzondag, maar ook aan St. Clara die van de bisschop een palmtakje kreeg als teken van goedkeuring en zich op die dag bij Franciscus voegde. De mierikswortel met zijn scherpe smaak wordt gebruikt bij het Joodse paasmaal en verwijst zo naar de bittere slavernij in Egypte. En ga zo maar door. Een hele tuingids is er over vol geschreven.

Zo wil deze hof de lof verkondigen van God en de verhalen vertellen van mensen die God hebben gezocht.

De Hof van Lof wordt onderhouden door een groep enthousiaste vrijwilligers en wacht op uw belangstellend bezoek.

Een flink deel van de vrijwilligers van de Hof van Lof.