info@hofvanlof.nl  |  0412-465770
Volg ons :-

Doelstelling

Kamille met een wespje

Kamille met een wesp

Doelstelling en zakelijke gegevens van de Hof van Lof

Op deze pagina vindt u enkele zakelijke gegevens over de Hof van Lof, zoals de doelstelling, de namen van de bestuursleden en het financiële overzicht.


De stichting Hof van Lof heeft ten doel:Sint Janskruid
1. De instandhouding van de in de kloostertuin van de minderbroeders franciscanen gelegen Hof van Lof en in het bijzonder een daarmee samenhangende ontwikkeling van producten (publicaties, brochures, boeken, handreikingen en multimediaproducties zoals DVD’s en tentoonstellingen) en activiteiten (rondleidingen of verdiepingsaanbod) die gericht zijn op dienstverlening naar kerk en samenleving vanuit een religieuze context.

2. Het vastleggen en zichtbaar maken van een christelijke (volks) traditie waarin planten verwijzen naar geloof.

Pioenroos HvL WQ3. Het educatief ondersteunen van ‘bloemen en liturgie’ die gericht is op het aanschouwelijk maken van beeldkracht en symboliek van bloemen en planten en gebruikmakend van de seizoensgebondenheid daarvan.

4. De ondersteuning van een vormingsaanbod dat gericht is op de bewustwording van wat flora en andere natuurlijke elementen kunnen betekenen binnen een spirituele, religieuze en liturgische context.

 

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:sneeuwklokjes HvL WQ MWQ_0799
H.P. Bartels ofm, ‘s-Hertogenbosch;
L. Bosch ofm, Megen (voorzitter-penningmeester);
D. van Hees, Lith:
R. van Rijn, Megen; en
A. van Schijndel, Megen (secretaris)

Bezolgings- en beloningsbeleid:
Noch het bestuur van de stichting, noch één van de andere vrijwilligers krijgt een salaris of een vergoeding voor de werkzaamheden voor de Hof van Lof. Eventueel kunnen reiskosten worden vergoed.


Beleidsplan:
De vrijwilligers.
De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door:

1. Het instandhouden van de tuin zoals in de doelstelling beschreven;
2. Het ontwikkelen van informatief en ondersteunend materiaal door middel van drukwerk (folders, brochures, handreikingen), fotopanelen, DVD’s en een webpagina;
3. Het aanbieden van verdieping, begeleiding en advisering.


Passiebloem 36_1maal DSC_6991 Passiebloem Passiflora caerulea Hof van Lof juni 2007 Vermogen en inkomsten:
1. De stichting beoogt niet het maken van winst;

2. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door ontvangen schenkingen, erfstellingen, legaten of andere bevoordelingen, die ten doel hebben het vermogen van de stichting te stabiliseren;

3. De inkomsten van de stichting bestaan uit eventuele subsidies, en all overige bijdragen van particulieren, instellingen of overheid, die niet zijn bestemd tot aanvulling van het vermogen, alsmede alle andere baten;

4.Alle medewerkers dragen bij op basis van vrijwilligheid en ontvangen daarvoor geen vergoeding.


Salomonszegel HvL WQ MWQ_3569Uitgevoerde activiteiten:
1. De tuin is van begin mei tot eind september op nagenoeg elke vrijdagmiddag en zaterdagmiddag open voor bezoekers en wel tussen 14.00 en 16.00uur. Ook wordt meegedaan aan de Open Monumenten Dagen in september.
2. Verder verschijnt elke voorjaar een nieuwe folder met het geactualiseerde jaaroverzicht;
3.Er wordt op het ogenblik gewerkt aan de tot standkoming van een nieuwe tuingids.


Financieel jaaroverzicht 2020

Hier vindt u de JAARREKENING 2020 van Stichting Hof van Lof Megen in PDF-formaat.

Een fllink deel van de vrijwilligers anno 2018