oud-bestuurslid Theo ten Hacken overleden


Kruidentuin 9-7 5Met verdriet hebben wij kennis genomen van het overlijden van ons oud-bestuurslid (secretaris-penningmeester) Theo ten Hacken. Na een kort ziekbed van een week, is Theo begonnen aan zijn laatste reis. De reis naar de Vader.

Laten wij al het goede teruggeven
aan de allerhoogste en verheven Heer God
en erkennen dat al het goede van Hem is,
en voor alles dankzeggen aan Hem
van wie al het goede voortkomt.
– Franciscus van Assisi

Deze woorden koos zijn familie voor de rouwkaart. Wij sluiten ons daar als broeders en vrijwilligers van de Hof van Lof geheel bij aan.

Theo, dankjewel voor al je werk voor de Hof van Lof! Rust zacht!

Wij wensen zijn vrouw Jeanne, zoon Pius, dochter Hilde en schoonzoon Ken heel veel sterkte in deze zware tijd.

De broeders en alle vrijwilligers van de Hof van Lof

Dagpauwoog herfstaster NQ7_25861